ENGAGEMANG

”Quality Is Our Responsibility”

Image

Engagemang kräver tydlighet, energi och vilja. Genom våra medarbetares kompetens och vilja skall vi göra vårt allra yttersta för att överträffa våra kunders förväntningar. Genom tydliga direktiv till våra anställda om kraven från kund säkerställer vi kompetensnivå och tidsramar för att uppnå resultat genom kvalitet och professionalism.

Quality is our responsibility.

Image

Vi stödjer barncancerfonden!

Image

Vi stödjer Plan Internationals arbete för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.

Alla barn ska få växa upp i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda.
Plan international arbetar med de mest utsatta barnen och har särskild fokus på jämställdhet och att flickor och pojkar har samma rättigheter.

UC-Score

Image
Bild
Image

Hitta oss

Sigurdsgatan 23
721 30
Västerås