GDPR

Vi på Tracon Engineering Consulting Group AB (Tracon) tar ansvar för vår skyldighet att skydda dina personliguppgifter.
När du skickar in en ansökan till Tracon samtycker du till att Tracon kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt annan tillämplig lagstiftning.

Dataskyddsförordningen (GDPR).
Dataskyddsförordningen har som syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
Läs mer om GDPR

Nedan finner ni detaljerad information om hur processen av dina personliga uppgifter hanteras när ni skickar in er ansökan via denna hemsida.

Vem ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas av Tracon som datakontrollant.
Tracon med organisations nr. 559133–4494 har sitt huvudkontor på Sigurdsgatan 23, 8 tr. 721 30 Västerås.
Kontaktuppgifter till Tracon´s dataskydds koordinatorn är info@traconab.se

Hur används dina personuppgifter?
Tracon använder dina personuppgifter i följande syfte:
• Hantera ditt CV och i rekryteringsprocessen.
• Svara och bearbeta dina meddelanden för alla frågor eller förfrågningar om information;
Den information vi samlat är uteslutande avsedd för rekryterande chefer på Tracon och efter anställning eller efter ert samtycke, kommuniceras mot våra kunder för att erhåll konsultuppdrag.

Hur länge kommer dina kontaktuppgifter lagras?
Lagringen av personuppgifter kommer att vara gällande så länge det är nödvändigt för att kunna utföra den tjänst du har sökt eller för vilket du gett oss ditt samtycke.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt till åtkomst, korrigering och radering av uppgifter som rör dig som person, rätten att utfärda direktiv om vad som blir av dina uppgifter vid dödsfall.
Du kan utöva detta genom att skicka ett mail till Tracon AB på följande adress: info@traconab.se
Du har även rätt att gratis och en gång per år, efter skriftligt undertecknad ansökan på papper med er underskrift, få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, utdraget skickas till din folkbokföringsadress.


Rättelse av policyn
Nuvarande Policy är publicerad 2019-07-01
När nuvarande policy uppdateras så kommer information finnas tillgänglig på denna hemsida


Tack för att du besökte Tracon´s hemsida

Datum: 2019-07-01

Peter Alsdal

UC-Score

Image
Bild
Image

Hitta oss

Sigurdsgatan 23
721 30
Västerås