KOMPETENS

”Quality Is Our Responsibility”

Image

Kompetens är en av Tracon´s nyckelord. Vi strävar ständigt att utveckla vår personals kompetens, detta sker via ”on the job training” och utbildningar samt genom utmanande uppdrag. Genom internt mentorskap så ska alla kunna vända sig till en motiverad coach för att uppnå sina mål.

Vid samtal med kund så sätts förväntningarna på uppdraget och Tracon’s arbete börjar med att säkerställa önskat resultat. Genom att sätta individuella mål med regelbundna uppföljningar så planlägger vi gemensamt kort- och långsiktiga mål. Vi hjälper våra anställda som är företagets viktigaste resurs att nå så långt som de vill. Engagemang, Vilja och Kompetens är grundförutsättning för ett bra slutresultat.

Engagemang kräver tydlighet, energi och vilja. Genom våra medarbetares kompetens och vilja skall vi göra vårt allra yttersta för att överträffa våra kunders förväntningar. Genom tydliga direktiv till våra anställda om kraven från kund säkerställer vi kompetensnivå och tidsramar för att uppnå resultat genom kvalitet och professionalism.

Quality is our responsibility.

UC-Score

Image
Bild
Image

Hitta oss

Sigurdsgatan 23
721 30
Västerås