NYHETER

”Quality Is Our Responsibility”Januari 2020
Nytt produktområde
Nu förstärker vi Tracon Group och blir vassare inom teknik och projektledning samtidigt som vi öppnar upp för ett nytt produktområde inom el-konstruktion. Vi välkomnar vårt senaste tillskott Mahidhar Pichika som kommer att komplettera oss med värdefull erfarenhet. Mahidhar har börjat hos vår kund ABB som el-konstruktör. Vi önskar honom lycka till på hans nya spännande uppdrag.

Tracon Group satsar på utveckling och strävar ständigt att skapa nya förutsättningar för långsiktig karriärsutveckling för vår personal. Vår främsta uppgift är att hjälpa kunden nå sina mål.

Vill du utvecklas med oss som konsult inom ditt expertområde, skicka in din ansökan du också på
www.traconab.se
Stacks Image 1039
Augusti 2019
God kreditvärdighet
Tracon Group AB har ytterligare förbättrat sin kreditvärdighet via UC, vi har nu bedömts till den hedervärda riskklassen 4- Silversigill
Tracon Engineering Consulting Group AB bedöms ha god kreditvärdighet.
99,26 - 99,76 % sannolikhet till överlevnad.
 
Vilka är UCs olika riskklasser:
Kreditvärderingssystemet beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år, vilket innebär att du inte är kreditvärdig. 
Med obestånd menar UC en situation där företaget inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden. 
För att lätt kunna bedöma om denna risk är hög eller låg för ett företag klassificeras alla svenska företag i Riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd.
 
Bra jobbat alla medarbetare och nu har vi siktet inställt på nästa klass-Guld.
Stacks Image 996
Juni 2019
Nyanställningar
Nyanställningar, juni 2019
Vi välkomnar fyra nya medarbetare till Tracon: Dejan Petric, Joacim Andersson, Arsene Irishura och Andre Kazemi.

Stacks Image 948
Maj 2019
Avtal Amapola Flyg AB
Avtal Amapola Flyg AB, Tracon AB har skrivit avtal med Amapola Flyg AB om ingenjörstjänster till Part M och assistera kvalitetsavdelningen. Tracon AB kommer utföra luftvärdighetsbesiktningar (ARC), hjälpa till med Export av flygmaskiner mm samt implementering av ett nytt IQSMS system.
Amapola är ett svenskt flygfraktbolag som flyger åt bl.a. Postnord. Amapola flyger med Fokker 50 både fraktkonverterade och passagerarflygplan. Det ägs till 100 procent av det svenska bolaget Salenia AB med Sven Salén AB som moderbolag. Bolaget flyger även både frakt och passagerartrafik åt andra bolag. http://www.amapola.nu/
Stacks Image 930
Maj 2019
Ramavtal klart med Alstom
Ramavtal klart med Alstom: maj 2019
Avtalet gäller som ramavtal för tillhållande av olika fordonstekniska kompetenser.
Stacks Image 928
Maj 2019
Medlem i Företagarna
Medlem i Företagarna: maj 2019,
Tracon har valt att bli medlem i Företagarna som arbetar för att skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Deras arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.
Stacks Image 926
April 2019
Samarbetsavtal TCG
Samarbetsavtal TCG: april 2019,
Transport Consulting Group Nordic arbetar med allt från projektledning, kvalitetsstyrning, dokumentation samt med diverse analyser inför beslut. De har kontor i Stockholm och Västerås samt ett satellitkontor i Kina.
Vi på Tracon ser detta samarbetsavtal som en möjlighet att erbjuda marknaden en bredare produktportfölj.
Stacks Image 924
April 2019
Kollektivavtal Almega
Kollektivavtal Almega, april 2019
Tracon AB har tecknat Kollektivavtal med Almega som är en arbetsgivar¬organisation inom tjänstesektorn. De är en del av svenskt näringsliv.
Stacks Image 922

UC-Score

Image
Bild
Image

Hitta oss

Sigurdsgatan 23
721 30
Västerås