UTVECKLING

”Quality Is Our Responsibility”

Bild på personal

Utveckling är ett annat nyckelord för oss på Tracon. Vi strävar ständigt att vidareutveckla vår personal, detta sker via ”on the job training” och utbildningar samt genom utmanande uppdrag. Genom internt mentorskap så ska alla kunna vända sig till en motiverad coach för att få stöd att hålla sin satta utvecklingsplan.

Denna plan följs sedan löpande upp av en tillgänglig konsultchef.
Vi vill utbilda vår personal, inte bara för det arbete de gör idag, utan för det arbete de vill göra i framtiden.

Vi delar med oss av våra kunskaper och arbetar nära våra kunder, kollegor och samarbetspartners. Vi samarbetar och stöttar varandra för att skapa möjligheter i vårt arbete.

UC-Score

Image
Bild
Image

Hitta oss

Sigurdsgatan 23
721 30
Västerås